Jdi na obsah Jdi na menu
 


And the story can begin...

30. 12. 2008

Alba Epica a The Black Halo jsou postaveny na literárním díle Faust od Goetheho. Připravila jsem si pro vás charakteristiku písní těchto dvou alb a charakteristiku postav. Takže tady je ten dojemný epický příběh...

 

 Epica - Charakteristika písní

 

Prologue (Prolog)

Založené na “Prolog v nebi” z Fausta od Geotheho. Mefisto a Bůh uzavřou sázku: Pokud Mefisto získá Arielovu duši, Bohového oblíbeného muže, pak bude mít dovoleno vrátit se zpět do nebe, ale pokud selže bude poslán na věčnost do Pekla. Hudebně jsme tomu dali rozptýlené jevy, aby se narušilo s útržky slov, doprovozené proměnlivými zvuky.

 

Center Of The Universe (Střed Vesmíru)

Jsme zavedení do Arielovy “stále pátrající” duše. Domnívá se, že na pokraji smrti musel někdo znát tu pravdu, kterou hledá. Bez pravdy se cítí sám ve své vlasti - uprostřed jeho vesmíru. Chvilka ticha vstupuje do Arielovy strhující mysli (hudebně je to symbolizované melodickým duetem) v níž si domýšlí, že je unavený z každého poznatku v jeho vlasti a že odpovědi musí být někde jinde.

 

Farewell (Sbohem)

Ariel dává sbohem svému starému životu. Pálí všechny mosty a maže vazby ke všem, které poznal - včetně Heleny. Konečně odmítá Boha, který je zjevně neschopný napravit otázky a postihy lidské zkoušky. Dychtivý začíná své pátrání, nastoupí na loď a pluje přes oceán, v úmyslu nikdy se nevrátit.

 

Interlude I - Opiate Soul (Mezihra I: Omámená Duše)

Tato mezihra poukazuje na chvilku jak Ariel tráví roky procházející širokým světem jen aby pátral po pravdě.

 

The Edge Of Paradise (Okraj Ráje)

Po maličkostech chamtivý Ariel po těch letech marného cestování našel cestu k magii a halucinogenní látky (je to vyzdviženo hudebně přes pomalé vokály a exotickou arabskou melodii) a stal se na nich závislý. Pod jejich vlivem má krátké vidiny o Mefistovi, i přesto neví nic o tomto padlém andělu a o jeho božské sázce. Ariel si uvědomuje, že jeho současný životní styl mu neposkytne odpověď, po níž touží mnohem více než dříve.

 

Wander (Blouznění)

Po celou tu zimní samotu se zoufalý Ariel, sám a bez cíle, vzdává svého pátrání po pravdě a blouzní (To období, v němž zbytek tohoto příběhu si najde místo). Nostalgicky vzpomíná na Helenu, touží se vrátit znovu do mládí, které spolu prožili.

 

Interlude II - Omen (Mezihra II: Osudové Znamení)

Tato pomalá a jemná mezihra ukazuje Arielovu najtemnější hodinu, v níž se připravuje sáhnout si na vlastní život. Mefisto, který to nemá ještě vyhráno má jiné plány.

 

Descent of the Archangel (Sestup Archanděla)

Zalit v kruhu měsíčního svitu Mefisto klesá andělskou pýchou k Arielovi. Hudebně to symbolizuje saxofon a úvodní pronikavé klávesové tóny. Mefisto se představuje Arielovi a navrhuje mu dohodu: Dá Arielovi dar světské síly, splní mu všechny jeho touhy pod jednou podmínkou, že když umře ponechá si jeho duši. Přes tu celou lákavou nabídku je Ariel z počátku ostražitý.

 

Interlude III - At the Banquet (Mezihra III: Na hostině)

Ariel najednou nachází sám sebe v Mefistovém zámku, kde padlí anděl drží pastvu pro jeho počest. Veselá nálada přes pozitivní tempo poukazuje na vstup Mefista do hodovské haly.

 

A Feast for the Vain (Odměna Pro zbytečného)

Ariel má radost z noci nenasytné, veselé a příjemné společnosti na Mefistově straně. Vyděšený a přemožen slávou a pýchou (průběh je hudebně převedený jako valčík) jeho poslední pochybnosti jsou vyprovozené. Ariel přijímá Mefistovo přátelství a souhlasí s dohodou pod jednou upravou: Pokud se Ariel dožije chvíle, kdy bude maximálně spokojen a bude si přát, aby to bylo navždy, tak pouze tehdy si Mefisto vezme jeho duši. Mefisto s nechutí přijímá tuto upravenou dohodu.

 

On the Coldest Winter Night (Nejchladnější zimní noci)

Ariel opouští Mefistův zámek a prchá k lidem, k Heleně, která ho bez jeho vědomí stále hledala celé ty roky. Dojemný akustický tón zobrazuje vroucnost a lásku, ta která stále vře mezi nimi i po letech odloučení. Láska je drží na blízku a tráví noc spolu nedaleko města. Během této noci Helena otěhotní s Arielem – i když dosud o tom není informován.

 

Lost & Damned (Ztracený a Prokletý)

Po tom jak se v městě zdržel s Helenou se Ariel rozhoduje, že s novou silou, co mu dal Mefisto musí pokračovat v jeho pátrání. Je neochotný podrobit se Heleně, aby neměla útrapy z jeho cesty a bolest z lákavých cest Mefista. I když ji miluje stále se snaží vyhledávat něco více cennějšího než ta věc, co je váže. Jak říká “Láska pro něj nic neznamená” pokud není vyšší místo kam jít. I když stále miluje Helenu, osamocenou ji opouští. Spor mezi nimi dvěma je zobrazen rychlým bubnováním přerušovaným pomalými klávesovými tóny.

 

Helena's Theme (Helenina Myšlenka)

Zmatená Helena slibuje, že bude milovat Ariela i po smrti. Utopí se v nedaleké řece i s nenarozeným dítětem Alenou. V prosbě říčního Boha obě postupují do nebe.

 

Interlude IV - Dawn (Mezihra IV: Úsvit)

Na úsvitu městský oznamovač oznámí Helenin čin předešlé noci. Její tělo se našlo v řece a bylo nalezené i nenarozené dítě.

 

The mourning After (Carry On) (Následný Smutek (Pokračovat))

Ve snu má Ariel svědectví o dvojí smrti. Jeho obavy potvrdil městský oznamovač. Je šokován a zmatený Heleninou smrtí a smrtí dítěte, o kterém dosud neměl ani zdání. Přemožen ztrátou a samotu se trápí pro Helenu. Ví, že musí pokračovat v jeho pátrání. Pokud pak ve všem selže, tak potom proč vlastně Helena umřela? Pokud by selhal byla by to hanba na její památku a ne splnění povinnosti kvůli níž ji opustil a donutil ji, aby si sama sáhla na život.

 

III Ways to Epica (Tři cesty k Epice)

Mefisto podporuje Ariela v tom, aby pokračoval ve svém bádání. Helenina smrt je cena za “hru s ohněm”. Žádá Arielovu důvěru a nadává mu, že sám si může za svůj smutek. Mluví o všech lidských emocích, které se objevily ve vášni, která se nakonec i tak spustošila. Helena, která je v nebi prohlašuje, že láska je jediná věc kterou lidé skutečně znají a proti níž nezvítězí ani síly temna. Zoufalý Ariel obviňuje Boha za jeho žal. Pohlcuje ho vina za podílení se na smrti Heleny a nyní se cítí být spasený.

 

 
The Black Halo - Charakteristika písní

 

March Of Mephisto (Pochod Mefista)


V Arielové slabé chvilce, Mefistova největší cena je čekání na alchymistovou touhu. Nachází Margueritu, nádherné děvče v městě. Vypadá a její hlas zní přesně jako Helena. Jako pokus o utešení Ariela, Mefisto přinese Margueritu Arielovi. Připravující jeho cestu pro svádění. Jeho kontrola a moc nad Arielem je symbolizovaná hudebně pronikavými bassovými liniemi a mrtvolným bručením. Mefisto přesvědčí Ariela, aby šel přes bojovou cestu. Když Ariel zkazil tělo Marguerity, tak Mefisto zmate Arielovu duši.

 

When The Lights Are Down (Když Jsou Schopnosti Vyčerpané)


Obě pokušení jsou dokončeny. Mefisto získává kontrolu nad Arielovou touhou a Arielova iluze, touha po Margueritě byla pohlcena. Oba spí spolu. Později se Arielova duše vynoří z Mefistova zajetí a uvědomí si s kým spal. Touží po Heleně a tak se jeho duše začíná zotavovat, pamatuje si její smrt a události k tomu navazující.

 

The Haunting (Somewhere in Time) (Pronásledování (Někde v čase))


Ariel jak sám nejlépe umí, vysvětluje Margueritě, že ji viděl jako obyčejný stín jeho mrtvé lásky. Všechny ty pocity k ní jsou jen fasády jeho lásky k Heleně a že ji nikdy nebude milovat tak jako miluje Helenu. V tragickém a dojemném duetu ji nutí, aby ho opustila a zapomněla na něj. Řekne jí, že jednoho dne se možná opět setkají, s tím, že odejde, aby ji už nikdy nespatřil.

 

Soul Society (Společnost duše)


Znovu vstupujeme do Arielové dezorientované duše. Naříká nad osudem lidstva, ke kterému je upoutané. Rád by věděl jak takové zlo a neštěstí může být výsledek jeho dobra a úmyslu hledání pravdy. Vnímá bezvýznamnost lidského života. Nadevše si přeje, aby lidé mohli žít ve volném a skvělém světě, při tom ale ví, že se to nikdy nestane. Opět ho zraňuje to, že se zúčastnil smrti Heleny a jeho nenarozeného dítěte.

 

Interlude I: Dei Gratis (Mezihra I: Z boží milosti)


Tato mezihra naznačuje Arielovo uvědomování si toho, že nikdy nenajde odpovědi v tomto vesmíru, a že definitivní pravda musí být v samotném nebi.

 

Abandoned (Opuštěný)


Ariel si náhle uvědomí, že kvůli hříchům, které spáchal díky závazné dohodě s Mefistem, je vzdálen od možnosti připojit se k božství. Nikdy nemůže vstoupit do nebe, nikdy více neuvidí Helenu a nikdy nenajde definitivní pravdu. Poprvé si uvědomil, že je skutečně sám. Hudebně toto začíná velmi jemnou formou balady a postupně do energické balady. V zoufalství, ztracen a zmaten volá na Boha. Omámený opouští Mefista, bloudí mimo město a překračuje stále zamrznutou řekou.

 

This Pain (Ta Bolest)


V mysli se Ariel dívá zpět na svou cestu. Uvažuje o opuštění Heleny a o její následné smrti, o jeho zřeknutí se Marguerity. Opustil dvě ženy, které ho milovaly. Uvědomuje si, že je příčinou svého smutku a bolesti a nebude nikdy volný z důsledků svých činů.

 

Moonlight (Měsíční Svit)


Ariel si domýšlí, že nelze jen obviňovat sebe samého za to, co udělal a pokud by mohl toho obviňování by nebylo nikdy dost. Vyzývá ho to pryč z jeho snění do činů. Ubírající se na cestu pod měsíčním svitem, vesluje zpět přes již roztopenou řeka. Pátrá po Mefistovi. Jakmile je přes, blíží se k ďáblovu zámku.

 

Interlude II: Un assassinio Molto Silenzioso (Mezihra II: Velmi Tichá Vražda)


Ariel stojící před zámkem se dívá na úplněk měsíce, rád by věděl zda je něco jiného kromě smrti a ohavné lži v jeho budoucnosti.

 

The Black Halo (Černá Svatozář)


Vzdorovitý Ariel ponechává sám sebe smrti. Označuje Mefista jako lháře, zrádce a vyzívá ho. Více se už nebojí věčné temnoty, která jej nutně čeká. Rozhoduje se žít čistý a božský život jako žila Helena, i když ví, že je už pro něj pozdě uniknout ohavnosti. Přijímá spravedlnost ne za odměnu - už pro to neexistuje naděje - prostě být poctivý.

 

Nothing Ever Dies (Nic už neumře)


Ariel se domnívá, že každý člověk, během celé historie zápasí se stejnými otázkami o dobru a zlu, lásce a touze, čestnosti a hříchu, víře a učení. V náhlé chvilce jasnosti přichází ke skutečnému povědomí: Láska, včetně lásky mezi Helenou a jím je ta jediná obecná pravda. Po tomto si uvědomuje, že po celou tu dobu nevěděl tu obecnou pravdu, ale tu, kterou si vytvořil, na níž se podílel on sám.

 

Memento Mori (Pamatuj Na Smrt)

 

Tato seberealizace nutí Ariela vstoupit do chvilky největší spokojenosti, která klade důraz na to, aby sázka s Mefistem se stala bojem. Hudebně tato píseň začíná jako balada, ale rychle nabírá rychlost a intenzitu. V této chvíli Arielova duše opouští jeho tělo, všechno padá na místo do nitra jeho mysli. Alespoň už rozumí a konečně nachází obecnou pravdu lásky, ikdyž nikdy nebude opravdu spokojen na tomto světě. Smrt si přijde pro každého. Ne každý člověk je buď jednoduše dobrý nebo špatný. Sám je pán svého osudu a sám tvůrcem svého smyslu života. Každý má své vlastní přesvědčení, které nemusí být správné. S tímto konečným odhalení pod Mefistovým závazným slibem Arielova duše umírá, ale nemíří do Mefistových drápů. Čelením samotnému prokletí a odmítnutím zla, Ariel nakonec díky jediné víře sám spasí svou duši. Jeho duše je zachráněna a stoupá do nebe, aby se připojila k Heleně. Mefisto byl zaslán do Pekla a jeho duchovní síla je navždy ztracena. Hudebně je tato část uvedena přes dlouhé mrtvolným bručením a křikem. Píseň směřuje zpět k baladě jakou začala.


Tady příběh Ariela končí, ale k tomuto příběhu je ještě něco více.

 

Interlude III: Midnight - Twelve Tolls for a New Day (Mezihra III: Půlnoc - Dvanáct obětí na Nový Rok)


Na obrat “Prolog v Divadle” z tragické divadelní hry Faust od Geothea, chápeme tento příběh vlastně jako hru uvedenou na festivalu Nového Roku v městě Gatesville.

 

Serenade (Serenáda)


Střední a rychlé zvýšení vzdání hold komedii a tragédii, životu a smrti, radosti a žalu. Celková zpráva k obnově je dána v tomto předposledním verši: Co přináší zima, není další jaro?

 

 

Charakteristika postav

 

Ariel (Roy Khan)


Ariel je odjakživa bádající osoba. Je to významný alchymista, který si zvykl být zklamán, když mu někdo neposkytl zručnost, víru a dostatečnou odpověď na jeho otázky. Hledá všeobecnou pravdu, kterou mu nemohli dostatečně obstarat. Chápe, že pravda je jediná věc která dokáže jeho život udělat takovým, aby stál za to. V albu Epica ho bádání po pravdě donutilo k tomu udělat závaznou dohodu s Mefistem. Pod touto dohodou mu Mefisto obstará světskou výpomoc a sílu. Výměnou za to, že pokud se Ariel dožije chvíle v níž bude spokojený a bude si přát, aby to tak zůstalo navždy, Mefisto dostane jeho duši. Od Heleniné smrti Ariela přemohl smutek a vina nechávající ho v bídném stavu.

 

Helena (Mari Youngblood)


Helena a Ariel vyrůstali spolu. Helena je jediná osoba, kterou Ariel skutečně miloval. Helena symbolizuje nevinnost a vše, co je čisté a laskavé. V Epice Helena pátrala po Arielovi a po jeho cestách ho konečně našla. Po tom jak s ním otěhotní, Ariel ji opustí a pokračuje ve svém hledání. Zmatená Helena se zabije i přes její nenarozené dítě. Nyní v nebi, dohlíží na Ariela.

 

Mephisto (Shagrath, v Epice Roy Khan)


V Epice Mefisto uzavře sázku s Bohem, aby mohl mít nárok na Arielovu duši, Bohového oblíbeného člověka. Pokud vyhraje tuto sázku, může jít znovu do nebe, ale pokud prohraje bude na věčnost odsouzen k Peklu. Mefisto má dohodou s Arielem. Vše co Mefisto musí udělat je vlastnit Arielovú duši, vyhrát sázku a vidět Ariela konečně spokojeného. To potom znamená návrat Mefista do nebe.

 

Marguerite (Simone Simons)


Marguerita je mladá, překrásná panna žijící v měste (v němž Epica končí a The Black Halo začíná). Svým hlasem a zjevem je velmi podobná Heleně.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

juchuj

(Kimbbu, 27. 1. 2009 21:52)

Hrozně se mi líbí, jak se snaží vytvořit vždycky nějaký příběh, jde vidět, že se nad svou hudbou taky trochu zamýšlejí, a to je ctí :))

kiitoksia :D

(Khanariel, 31. 12. 2008 18:38)

a dakujem za pochvalu blogu snad sa s tym da porobit daco :)

no to jo :D

(Khanariel, 31. 12. 2008 18:29)

hej ten pribeh je dost dobry a vdaka tomu aj lepsie tym pesnickam pochopis :) a moje icq 247-810-576 kto chce nech napise len nech aj povie ze odkial je XD
ps.Kamelot 4ever!!:P

!!!WOW!!!

(Cut Wrists, 31. 12. 2008 13:59)

Tak tohle je naprosto úžasnej článek!!!! Je to jeden úžasnej příběh!!! Když ty písničky poslouchám jednotlivě a zpřeházeně, tak mi to tak vůbec nepřijde, ale když si to poušti potupně zasebou, tak mi to najednou začíná do sebe zapadat!!! I všechny ty postavyjsou úplně skvělý!!! Nádhera!!!! =D